Game Credits


Note: Thanks to Suzaku for Credits.

Directors
Taeko Kaneda
Kentarou Nishimura

Supervisor
Hitoshi Yamagami

Producers
Executive Producer - Satoru Iwata
Producers - Tohru Narihiro
Producers - Takehiro Izushi
Supervisor - Hitoshi Yamagami
Producer Manager - Kenji Imai

Programming
Main Program -Makoto Katayama
Program - Susumu Ishihara
AI Program - Chikara Yamamoto
Program Support - Yuji Ohhashi
Program Support - Takafumi Kaneko
Program Support - Motomu Chikarashi

Graphic Design
Main Design & Face Design - Sachiko Wada
Graphic Chief - Masahiro Higuchi
Event Graphic - Youko Nakai
Graphic Design - Daisuke Izuka
Graphic Support - Minoru Noda

Scenario
Ken Yokoyama
Kouhei Maeda
Masayuki Horikawa
Music
Yuka Tsujiyoko

Sound
Sound Composition & Effect - Saki Haruyama
Sound Support - Kaoru Kita
Sound Support - Yoshito Hirano

Artwork
Yasuo Inoue
Sachiko Nakamichi
Fumiko Miyamoto
Takashi Ito

Publishing
Yusuke Kitanishi
Tetsuro Oe
Yutaka Takehisa

Localization
Jeff Miller
Leslie Swan
Rich Amtower
Tim O' Leary
Scot Ritchey
Alex O. Smith