Game Credits


Note: Thanks to Suzaku for Credits.

Director / Scenario
Shouzoh Kaga

Producer
Takehiro Izushi

Programming
Program Chief - Tohru Narihiro
System Program - Takafumi Kaneko
CP Program - Chikara Yamamoto
Effect Program - Takanori Hino
Event Program - Ryuichirou Kouguchi
Super Advisor - Kentarou Nishimura

Scenario
Masayuki Horikawa

Graphic Design
Graphic Chief - Masahiro Higuchi
Character Graphic - Sachiko Wada and Yuka Hongou
Battle Animation - Ryou Hirata and Maki Takemori
Map Design - Junko Umehara
Character Design - Mayumi Hirota
Music
Yuka Tsujiyoko

Sound
Sound - Yuka Tsujiyoko
Sound & Sound Program - Atsuko Matsumoto
Sound Support - Kenichi Nishimaki
Artwork
Taeko Kaneda
Fujiko Nomura
Yasuo Inoue

Publicity
Yuusuke Kitanishi
Special Thanks
Masatoshi Okuno
Takaya Fujii
Super Mario Club