FEShrine.NET-> Shadow Dragon-> Credits (JP)

Japan Game Credits


Producer
Tohru Narihiro

Producer
Hitoshi Yamagami

Director & Adaptation
Masayuki Horikawa

Director
Masaki Tawara

Art Director & Graphic Chief
Masahiro Higuchi

System Director & Main Programming
Yuji Ohashi

Technical Supervisor & Base Programming
Takafumi Kaneko

Sound Director
Yuka Tsujiyoko

Window Design
Masayo Shiraogawa

Tutorial Card Design
Kyouko Nakazawa

Face Image
Daisuke Izuka

Face Graphic
Takako Sakai
Ikuko Nishikawa
Mayuko Tsukamoto

Map Editing Support
Hiromi Tanaka

Graphic Support
Shingo Igata
Yoshihisa Isa

Network Programming
Takashi Akiyama

Programming Support
Yuya Ishii
Naohiro Yasuhara

Level Design Support
Ryuichiro Kouguchi

Scenario Support
Kouhei Maeda

Script
Koji Kawasaki
Toshiyuki Kusakihara

Production Support
Makoto Katayama

Sound Composition
Saki Kasuga

Sound Effect
Yoshihiko Kitamura

Illustration
Shirow Masamune

Artwork
Yuka Kotaki

Publicity
Yusuke Kitanishi

Project Assistant
Tsutomu Kitanishi

Project Support
Kenji Imai

Graphic Compliance
~Alvion Co Ltd.~

Director
Yoshikazu Hiraki

Gmap Programming
Nobuo Takahashi

Event Illustration
Koji Yamaguchi
Ryosuke Fukao

World Map Graphic
Takuya Iwauchi

Console Design
Chihiro Imada

Battle Unit
Ryota Sato
Etsuko Tatsumi
Rie Kuwahara
Yusuke Nakano
Takuya Nishino
Tetsuya Okuda

Battlemap Graphic
Yukinori Nitta
Battlemap Effect
Shunsuke Michihata

Battlescene Background
Chisami Katagihara

Battlescene Effect
Keiji Nanba
Naoki Tsuta

Producer
Fumika Noichi

Debug

Debug Support
Hideaki Araki
Takehiro Oyama

Debug
Yukio Tsuda
Yuichi Takakura
Digital Hearts Co Ltd.

Special Thanks
Toshiyuki Nakamura
Kenji Nakajima
Kenichi Nisimaki
Shigehiko Ogasawara (Seishinsha)
Chie Takaya
Tetsuro Oe
Takeshi Narita
Naoko Mitome
Jyunko Tanaka
Yusuke Ozawa

Executive Producer
Ryouichi Kitanishi

Executive Producer
Satoru Iwata

and All Staff Developed
"Fire Emblem Ankokuryu to Hikari no Ken"
(1990 Family Computer)
"Fire Emblem Monshou no Nazo"
(1993 Super Famicom)