Game Credits


Note: Thanks to Gamefaqs for Credits.

Director
Keisuke Terasaki

Scenario
Shouzou Kaga

Programming
Masaharu Tani
Masayuki Imanisi
Kouji Yoshida
Kei Fukada

Graphic Design
Thoru Ohsawa
Naotaka Ohonishi
Satoshi Machida
Toshitaka Muramatu
Hirokazu Tanaka
Yuka Banba

Producer
Gunpei Yokoi